Adwokat
Katarzyna Piotrowska

kancelaria adwokacka

O MNIE

Adwokat Katarzyna Piotrowska jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na którym ukończyła studia prawnicze. W roku 2014 obroniła pracę magisterską w ramach seminarium z prawa międzynarodowego publicznego pt. „Konflikt zbrojny w byłej Jugosławii w świetle prawa międzynarodowego” – praca została przygotowana pod kierunkiem dr Anny Szarek – Zwijacz. Adwokat Katarzyna Piotrowska ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie, po uzyskaniu pozytywnego wyniku z adwokackiego egzaminu zawodowego została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie.

ZAKRES USŁUG

Prawo cywilne

Ewentualny opis usługi

Prawo rodzinne

Ewentualny opis usługi

Prawo spadkowe

Ewentualny opis usługi

Prawo administracyjne

Ewentualny opis usługi

Prawo gospodarcze

Ewentualny opis usługi

Prawo karne

Ewentualny opis usługi

Jestem do Twojej dyspozycji!

W każdej sprawie wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest z Klientem indywidualnie. Przy ustalaniu wynagrodzenia brany jest pod uwagę rodzaj sprawy, stan skomplikowania oraz wymagany nakład pracy. Zazwyczaj płatność za usługę następuje z góry, natomiast w szczególnych przypadkach możliwe jest ustalenie innego sposobu rozliczenia z Klientem

ZAKRES USŁUG

01

Prawo cywilne

Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, sprawy o zapłatę, o zasiedzenie, sprawy z zakresu własności i posiadania, sprawy o eksmisję, reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym

02

Prawo rodzinne

Rozwód, separacja, rozdzielność majątkowa, podział majątku wspólnego, alimenty, ustalenie kontaktów z dziećmi, sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej

03

Prawo spadkowe

Stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, doradztwo w zakresie odpowiedzialności za długi spadkowe, kwestie związane z przyjęciem i odrzuceniem spadku

04

Prawo administracyjne

Reprezentacja przez organami administracji publicznej, zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym

05

Prawo gospodarcze

Reprezentacja w postępowaniu przed sądami gospodarczymi, sporządzanie umów, przygotowanie opinii prawnych, obsługa prawna przedsiębiorców

06

Prawo karne

Sprawy karne, postępowanie karnoskarbowe, sprawy wykroczeniowe, sprawy karne wykonawcze m.in. wniosek o dozór elektroniczny, wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, wniosek o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności; pomoc osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym, obrona podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym, a także obrona na etapie postępowania sądowego

 

Skontaktuj się ze mną!

W związku z pandemią COVID-19 możliwe jest udzielenie porady telefonicznej lub porady online!

E-mail

adwokat@adwokatpiotrowska.com

Telefon

+48 533 632 466

Biuro

ul. Chopina 19/4 20-023, Lublin